waarneming

Lendeleedsestraat 189

archeologisch element
ID
981311
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981311

Beschrijving

Bij het verkennend booronderzoek konden geen directe indicatoren voor de aanwezigheid van een steentijdartefactensite herkend worden. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht geen archeologisch relevante sporen aan het licht. Andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische site (zoals vondstmateriaal) werden evenmin aangetroffen. Er werden ook geen organische geulafzettingen aangetroffen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat verder vooronderzoek in een tweede fase niet tot nieuwe vaststellingen zou leiden.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lendeleedsestraat 189 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981311 (Geraadpleegd op )