waarneming

Europark Go Force

archeologisch element
ID
981322
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981322

Beschrijving

Het terrein werd voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek vlakdekkend onderzocht met een metaaldetector. Van de 16 weerhouden vondsten werden 3 artefacten gelinkt aan de kampementen uit de 18de eeuw. Het proefsleuvenonderzoek bracht naast 10 kuilen en een mogelijke loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog, ook 7 brandkuilen aan het licht die eveneens gelinkt zijn aan de kampementen.

Binnen de contouren van het GO FORCE terrein (Europark) in Lanaken zijn voornamelijk archeologische resten uit vier verschillende perioden aangetroffen.


Auteurs: Van Liefferinge, Nick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

18de eeuws kampement

Datering: 18de eeuw
Typologie: haardkuilen, kuilen, militaire kampen, munten, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), geglazuurd aardewerk, glas, houtskool, ijzer, keramisch bouwmateriaal, koperlegering, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Daarnaast waren militaire kuilen aanwezig die verband houden met de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Destijds nam de Franse koning Lodewijk XV het samen met Pruisen en Spanje op tegen Maria Theresia van Oostenrijk en haar bondgenoten Engeland en de Verenigde Provinciën.
Gelet op de eerder willekeurige spreiding van de militaire kuilen en de aanwezigheid van (beschilderde) drinkglazen kan worden gedacht aan installaties van de toenmalige legerleiding of van kampvolgers, hoewel deze hypothese verder dient te worden onderzocht door middel van vergelijkend onderzoek. Het paleo-ecologisch onderzoek van de afvalresten uit twee militaire kuilen heeft enkele interessante
(werk)hypothesen opgeleverd, waaronder deze: "Tot slot is ook interessant te noteren dat er in S72 hout van zowel appelachtige als kersachtige bomen/struiken aanwezig was. Net zoals in de Romeinse meilers kan dit hout van zowel wilde bomen als gekweekte fruitbomen afkomstig zijn. Uit historische bronnen is bekend dat de militaire aanwezigheid tijdens en na het beleg van Maastricht negatieve materiële gevolgen had op de omgeving van Maastricht. Het is daarom goed denkbaar dat ook boomgaarden door de Franse leger werden gekapt.” (Van der Meer & Grabowski 2022: 27-28). “In het algemeen is relatief veel historisch, ecologisch en archeologisch onderzoek (inclusief houtskoolonderzoek) verricht aan menselijk gebruik van bossen en bomen voor economische activiteiten in vredestijd. Oorlogen waren echter perioden van bijzondere activiteiten met vaak grootschalige gevolgen voor de lokale landschappen. Het belichten van deze gevolgen is een relevante thema in verband met opgravingen van sporen uit historische militaire gebeurtenissen. Daarbij kan botanisch onderzoek, met daaronder houtskoolonderzoek, een belangrijke rol spelen.” (Van der Meer & Grabowski 2022: 28).

Brandkuilen 18de eeuw

Datering: 18de eeuw
Typologie: haardkuilen, kuilen, militaire kampen
Gebeurtenis:

Metalen artefacten 18de eeuw

Datering: 18de eeuw
Typologie: werktuigen
Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Van de 16 weerhouden artefacten werden 3 gedetermineerd als een hakmes, een handvat van een braadrooster en een fragment van een vuurhaal.

Vroeg-Romeinse houtskoolmeilers

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er was sprake van enkele verspreide houtskoolmeilers die zijn gelinkt aan (vroeg-)Romeinse offsite activiteiten (houtskoolproductie) die met hoge graad van zekerheid deel uitmaken van de Romeinse nederzetting ter hoogte van Smeermaas in Lanaken.

WO II structuren

Datering: WO II
Typologie: kuilen, loopgraven, paalkuilen
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tenslotte kwam een cluster van (paal)kuilen aan het licht dat wordt gelinkt aan een vooralsnog onbekende militaire installatie uit WO II.

kuilen late bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: kuilen, silo's, voorraadkuilen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er kwamen een aantal kuilen aan het licht uit de late bronstijd. Het gaat waarschijnlijk om voorraadkuilen.

midden paleoliticum

Datering: middenpaleolithicum
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

neolithicum

Datering: neolithicum
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Europark Go Force [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981322 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.