waarneming

Pelserstraat 33

archeologisch element
ID
981334
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981334

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde een keldergewelf uit baksteen, uitbraaksporen, kuilen, puinkuilen en 4 greppels op. Vele sporen bevatten spikkels kolengruis wat een eerder recente datering doet vermoeden. Sleuf 3 bevatte een rechtlijnig uitbraakspoor, 50 cm breed, opgevuld met brokken mergel. In sleuf 5 werd een ander uitbraakspoor aangetroffen. Het had een noord-zuid oriƫntatie met een hoek naar oostelijke richting. Het spoor was ca. 40 cm breed en opgevuld met een mengeling van brokjes baksteen, mortel en mergel. Twee puinkuilen vielen op tussen de overige puilkuilen. In sleuf 4 bevond zich een 5 meter lange kuil gevuld met mortel. Ten noorden er van lag er een kuil enkel gevuld met brokjes baksteen.

Het aantal vondsten was eerder beperkt.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Archeologische vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas, pijpaarde, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- een klein randfragment van witbakkend aardewerk met groen loodglazuur aan de binnenzijde (1550-1900),
- een steel van een pijpje,
- een rand van een bord in roodbakkend aardewerk met hoogversiering (1550-1700),
- steengoed van het productiecentrum Westerwald (einde 17de eeuw - 19de eeuw),
- een onversierd bord in industrieel witgoed,
- dierlijk botmateriaal,
- een fragment groen glas, met insluitsels van luchtbellen, van een fles.

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, bouwmaterialen, greppels, indicaties voor steenbouw, kuilen
Materiaal: aardewerk, mortel, steenkool
Gebeurtenis:

Keldergewelf

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kelders
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Maaseik


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pelserstraat 33 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981334 (Geraadpleegd op )