waarneming

Sint-Waldetrudisstraat

archeologisch element
ID
981345
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981345

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De 22 landschappelijke boringen vertoonden een A/C-profiel waardoor de aanwezigheid van een steentijdsite zeer onwaarschijnlijk is. Er volgde dus meteen een proefsleuvenonderzoek dat enkel betrekking had op het zuidelijke deel van het projectgebied. Het gaat hier dus om een eerste fase van het archeologisch vooronderzoek. In totaal werden 16 sporen geregistreerd, waarvan zes paalsporen, drie kuilen, zes greppels en een ploegspoor. De sporen bevonden zich op een diepte van 67 tot 125 cm onder het maaiveld. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein afhelt naar het oosten toe. De meeste sporen werden in het zuidoosten aangetroffen. Slechts 1 van de paalsporen is als recent geïnterpreteerd. De overige paalsporen zijn op basis van uitlogingsgraad en kleur tot de metaaltijden gerekend. Terwijl 1 kuil als recent beschouwd werd, zijn beide overige kuilen eveneens tot de metaaltijden gerekend. Een van beide bevatte 8 wandscherven handgevormd aardewerk. Twee van de greppels liggen in het verlengde van elkaar met een ZW-NO oriëntatie. De 4 overige greppels liggen parallel aan elkaar en volgen elkaar op met een NW-ZO oriëntatie. Ze lijken niet in verband te staan met de percelering die zichtbaar is op de historische kaarten en worden in de nieuwe tijd gedateerd. Tot slot is nog een ploegspoor met NO-ZW oriëntatie te vermelden. In het uiterste zuidwestelijke deel van het terrein, tevens de laagst liggende zone zijn geen sporen waargenomen. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: kuilen, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vijf paalsporen en twee kuilen worden tot de metaaltijden gerekend. Slechts in een van de kuilen zijn 8 wandscherven handgevormd aardewerk aangetroffen. De overige sporen zijn op basis van hun kleur en uitlogingsgraad eveneens in de metaaltijden geplaatst.

Nieuwe tot Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeker 1 paalkuil en kuil zijn als recent beoordeeld. De greppelsegmenten behoren tot 3 greppels: 1 greppel is ZW-NO georiënteerd. De 2 overige greppels lopen parallel naast elkaar en hebben een NW-ZO oriëntering. Ze lijken niet overeen te komen met de percelering zichtbaar op de historische kaarten en worden in de nieuwe tijd geplaatst.

Onbekende datering

Typologie: ploegsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een spoor is geïnterpreteerd als ploegspoor en heeft een NO-ZW oriëntering.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Waldetrudisstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981345 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.