waarneming

Klemskerkestraat

archeologisch element
ID
981348
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981348

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek langs de Klemskerkestraat werden enkele (vroeg)moderne grondsporen ontdekt in de vorm van gedempte perceelgrachten. Er zijn geen artefactvondsten aangetroffen.


Auteurs :  GATE
Datum  :

Percellering

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klemskerkestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981348 (Geraadpleegd op )