waarneming

Doornplasstraat 104

archeologisch element
ID
981349
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981349

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen de grenzen van het plangebied weinig relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Er werden geen vondsten aangetroffen. Er werden enkel twee grachtsegmenten aangetroffen die op basis van hun vulling en scherpe aflijning een recente datering in de postmiddeleeuwen of Nieuwste Tijd doen vooropstellen. Ze zouden deel kunnen uitmaken van de voormalige perceelsindeling zoals te zien op de 19de -eeuwse Atlas der Buurtwegen. Er werden geen sporen gevonden van de bebouwing die in de 18de eeuw aanwezig was op het plangebied of van eventuele voorlopers hiervan.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Doornplasstraat 104 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981349 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.