waarneming

Duwijckstraat

archeologisch element
ID
981352
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981352

Beschrijving

Het projectgebied is gelegen op de flank van een dekzandrug op 300m van de Zevenbergse Loop en op 500m van de Duwijkloop. In de 5 proefsleuven zijn in totaal 22 sporen geregistreerd, alle recente afvalkuilen met recent materiaal. Verder zijn 5 NW-ZO georiënteerde spitsporen aangetroffen met in een ervan een metalen nagel. Deze sporen zijn te relateren aan de oudste akkerlaag die op basis van baksteenspikkels en metalen voorwerpen in de nieuwe tijd gesitueerd is. Relevante archeologische sporen en vondsten waren niet aanwezig. 


Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  :

Recente afvalkuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duwijckstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981352 (Geraadpleegd op )