waarneming

Sabot

archeologisch element
ID
981354
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981354

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aangetroffen.


Auteurs :  Erfpunt
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sabot [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981354 (Geraadpleegd op )