waarneming

Mussenburgveld

archeologisch element
ID
981358
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981358

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 paalkuilen en een kuil op. De kuil bevatte 113 fragmenten handgevormd aardewerk. Enkele fragmenten waren besmeten aardewerk met een grove kwartsmagering en randen met vingertopindrukken, daterend uit de Late Bronstijd - Vroege Ijzertijd. Verder waren er meerdere fragmenten geglad aardewerk uit de Vroege Ijzertijd. 


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Grondsporen uit late bronstijd of vroege ijzertijd

Datering: bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mussenburgveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981358 (Geraadpleegd op )