waarneming

Mussenburgveld

archeologisch element
ID
981358
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981358

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 paalkuilen en een kuil op. De kuil bevatte 113 fragmenten handgevormd aardewerk. Enkele fragmenten waren besmeten aardewerk met een grove kwartsmagering en randen met vingertopindrukken, daterend uit de Late Bronstijd - Vroege Ijzertijd. Verder waren er meerdere fragmenten geglad aardewerk uit de Vroege Ijzertijd. 


Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen uit late bronstijd of vroege ijzertijd

Datering: bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mussenburgveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981358 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.