waarneming

Oude Gentweg

archeologisch element
ID
981365
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981365

Beschrijving

Na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het projectgebied een zeer lage densiteit aan archeologisch interessante sporen bevatte. De meeste aangetroffen sporen lijken op basis van hun morfologische kenmerken in de nieuwe tijd tot de nieuwste tijd of nog recenter te dateren. Slechts één greppel en één vierpostenspieker lijken een oudere datering te bevatten.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Sporen ijzertijd en middeleeuwen

Datering: ijzertijd, middeleeuwen
Typologie: greppels, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe en nieuwste tijde

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Gentweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981365 (Geraadpleegd op )