waarneming

Balen Molenveld

archeologisch element
ID
981371
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981371

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek bleek de natuurlijke bodem zich op relatief grote diepte te bevinden, en afgedekt te zijn met een opeenvolging van plaggendekken, een cultuurlaag en een stuifzandlaag. Op verschillende niveaus waren sporen aanwezig, namelijk greppels, paalsporen en kuilen. Slechts één spoor bevatte dateerbaar materiaal, namelijk een greppel met aardewerk uit de volle middeleeuwen.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, volle middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- 1 greppel uit de volle middeleeuwen (datering op basis van aardewerk)
- van de overige greppels is de datering onduidelijk, maar ze lijken in elk geval jonger te zijn dan de volle middeleeuwen

Paalsporen en kuilen

Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Balen Molenveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981371 (Geraadpleegd op )