waarneming

Dorpsstraat

archeologisch element
ID
981373
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981373

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn naast een verstoord deel van het terrein in het onverstoorde deel 16 kuilen en 1 greppel aangetroffen. De kuilen  hadden een donkergrijze humeuze vulling, al dan niet met bijmenging van houtskool- en/of baksteenspikkels. Er werden geen artefacten in aangetroffen. Het betreft vermoedelijk ontginningskuilen. De greppel is vermoedelijk geen perceelsgreppel, ze is 52 cm breed en is gevuld met zwak zandige leem met een gevlekte grijsgele kleurtextuur. Er werden geen artefacten aangetroffen, bijgevolg is er geen datering voor de archeologische sporen.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Archeologische sporen

Typologie: greppels, leemwinning
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981373 (Geraadpleegd op )