waarneming

Poperinge Gasthuisstraat

archeologisch element
ID
981378
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981378

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een woon en winkelcomplex werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden vier proefputten aangelegd. Er werden hierin sporen aangetroffen van het bouwrijp maken van het terrein vanaf de 12e eeuw en sporen die wijzen op bewoningsactiviteit binnen het plangebied.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Kuilen

Typologie: afvalkuilen, beerkuilen, leerlooierijen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het terrein werden meerdere kuilen aangetroffen met verschillende functies en uit verschillende periodes. Het gaat hierbij voornamelijk om afvalkuilen.
Daarnaast werden er ook een aantal kuilen aangetroffen waarin brandsporen herkend werden, de functie van deze is echter niet geheel duidelijk, alsook een kuil met een houten ovalen kuip in die vermoedelijk aan leerlooierspraktijken gelinkt kan worden en een dubbele beerbak.

Muurresten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden muurresten aangetroffen uit verschillende periodes.
Het oudste muurwerk bestond uit een muur opgebouwd uit onregelmatige ijzerzandstenen met een beige kalkzandmortel. Deze is vermoedelijk in de 13de of 14de eeuw te dateren.
Nadat het terrein opgehoogd werd in de 14e eeuw ontstaat er een structurele bebouwing op het terrein die gericht is op de Gasthuisstraat. Deze zet zich voort in de 15de en 16de eeuw. Bij de muurresten uit deze periode werden ook enkele gootjes aangetroffen die hier aan gelinkt kunnen worden, alsook een ronde bakstenen put van 2,2 meter in diameter. De functie hiervan is nog niet gekend.
Er werd ook een vloerniveau uit de 19de of 20ste eeuw aangetroffen. Deze werd samen aangetroffen met een betonnen bezinkbak.

Daarnaast werden enkele vloeren aangetroffen die niet direct gedateerd konden worden. Het gaat om één kasseien vloer en twee bakstenen vloeren.

Sporen bouwrijp maken terrein

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: ontwateringsgrachten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste sporen wijzen op een systematische drainage van het terrein. Dit begon reeds in de 12e eeuw.
Vanaf de 13e eeuw werd het terrein systematischer gedraineerd. Er werden zes greppels aangetroffen die dienden voor de afwatering. Daarnaast werden ook sporen aangetroffen van aanplemping en een organische band die op een oeverversteviging wijst.
De gracht die door het plangebied liep werd vermoedelijk in de 14e eeuw finaal gedicht. Het terrein werd in deze periode ook opgehoogd om deze bouwrijp te maken.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Poperinge Gasthuisstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981378 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.