waarneming

Lo-Reninge Oude Eiermarkt 9

archeologisch element
ID
981385
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981385

Beschrijving

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning werd in het centrum van Lo-Reninge een proefputteonderzoek uitgevoerd.
Hierbij werden drie proefputten onderzocht. Er werden hierbij ophogingspakketten, funderingsresten, een mogelijke leeflaag en mogelijke ambachtelijke kuilen aangetroffen.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Fundering

Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werd één funderingsmuur aangetroffen. Deze bestond uit een centrale rij gele bakstenen met aan weerszijden een rij rode bakstenen. Deze waren samen gezet met een lichtgrijze kalkmortel. De muur is mogelijk gerelateerd aan een gastenverblijf of aan de 19de eeuwse pastorij, maar dit is niet met zekerheid te achterhalen.

Kuilen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden meerdere kuilen aangetroffen die in de volle of late middeleeuwen gedateerd konden worden. Het gaat om grote kuilen die soms getrapt aangelegd zijn en met een vlakke bodem. Mogelijk dienden deze als ambachtskuilen voor het looien van leer of het vollen van wol.

Lagen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, volle middeleeuwen, WO I
Typologie: cultuurlagen, ophogingslagen, puinlagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de verschillende werkputten werden meerde pakketten herkend. Twee hiervan betroffen ophogingspakketten, één die in de volle tot late middeleeuwen te situeren was en één die in de nieuwe tot nieuwste tijd te situeren was. Daartussen bevond zich een mogelijk bewaard maaiveld. Het betreft een grijsgroene laag die mogelijk gekleurd is door middel van fosfaataanreiking, een indicator van vee binnen het terrein.
Deze lagen worden allemaal afgedekt door een puinpakket ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lo-Reninge Oude Eiermarkt 9 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981385 (Geraadpleegd op )