waarneming

Gent Kraankindersstraat

archeologisch element
ID
981394
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981394

Beschrijving

De aangetroffen recente verstoringen kunnen in verband worden gebracht met voormalige (recente) bebouwing die werd gesloopt in het kader van de geplande ontwikkeling. Op het terrein werden verder geen relevante archeologische sporen of vondsten aangetroffen omwille van de aanwezigheid van dense puinpakketten en een hoge grondwatertafel. Deze resultaten in combinatie met de lage verwachting op basis van het bureauonderzoek tonen aan dat eventueel archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving geenpotentieel tot kenniswinst biedt.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gent Kraankindersstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981394 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.