waarneming

Gent Kraankindersstraat

archeologisch element
ID
981394
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981394

Beschrijving

De aangetroffen recente verstoringen kunnen in verband worden gebracht met voormalige (recente) bebouwing die werd gesloopt in het kader van de geplande ontwikkeling. Op het terrein werden verder geen relevante archeologische sporen of vondsten aangetroffen omwille van de aanwezigheid van dense puinpakketten en een hoge grondwatertafel. Deze resultaten in combinatie met de lage verwachting op basis van het bureauonderzoek tonen aan dat eventueel archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving geenpotentieel tot kenniswinst biedt.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gent Kraankindersstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981394 (Geraadpleegd op )