waarneming

Schoendalestraat

archeologisch element
ID
981401
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981401

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat er geen goed bewaard bodemprofiel aanwezig was. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 36 archeologisch relevante sporen geregistreerd. Daarnaast werden ook enkele natuurlijke sporen en recente verstoringen aangetroffen. De archeologische sporen waren greppel- en grachtsegmenten, kuilen en paalkuilen. Er werden geen plattegronden of configuraties aangesneden die kunnen wijzen op bewoning of een uitgebreide activiteitenzone binnen het projectgebied. Er werden vondsten aangetroffen die wijzen op een Romeinse component. Vele sporen zijn echter niet te dateren. De greppels met duidelijk Romeinse datering zijn vrij ondiep en de paalsporen zijn geen overtuigend onderdeel van een gebouw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Niet-dateerbare sporen

Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoendalestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981401 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.