waarneming

Hauwijkstraat - Ternatsestraat

archeologisch element
ID
981404
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981404

Beschrijving

De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen sporen omvatten paalsporen, kuilen, greppels, een gracht, drainagebuizen, muren, vloeren, natuurlijke sporen en verstoringen. Van de kuilen kunnen er minimaal 34 als extractiekuil geïnterpreteerd worden. Ze hebben een vulling die dateert in de late middeleeuwen of de nieuwe tijd, of in de nieuwste tijd. De paalsporen zijn doorgaans van recente aard. De gracht en de greppels kunnen beschouwd worden als perceelsafbakeningen. Een aangetroffen Britse kogelhuls uit 1938 lijkt te bevestigen dat een Britse jager tijdens de Tweede Wereldoorlog effectief crashte ter hoogte van het onderzoeksgebied.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Gebouw

Datering: 19de eeuw
Typologie: muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: extractiekuilen
Gebeurtenis:

Paalsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Percellering

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hauwijkstraat - Ternatsestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981404 (Geraadpleegd op )