waarneming

Barmbeekstraat

archeologisch element
ID
981406
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981406

Beschrijving

Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat er geen intacte podzolbodem aanwezig was. De boringen toonden voor het grootste deel van het plangebied wel een intact A-Bw-C bodemprofiel aan. Tijdens het archeologisch verkennend booronderzoek werden geen steentijdindicatoren aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts 4 archeologische sporen gevonden: een paalspoor, een kuil en 2 greppels. Het zijn echter geïsoleerde sporen zonder enig dateerbaar materiaal.

 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Grondsporen

Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Barmbeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981406 (Geraadpleegd op )