waarneming

Bouwelsesteenweg

archeologisch element
ID
981429
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981429

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7077
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het onderzoek leverde enkele greppels uit de 18-19de eeuw op en één laatmiddeleeuwse kuil. In een lokale depressie waren nog restanten van een E- en B-horizont bewaard, de depressie was opgevuld met recent puin.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Greppels

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuwse kuil

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Laatmiddeleeuwse kuil die nog 45 cm diep bewaard bleek. In de kuil zijn drie scherven grijsbakkend aardewerk gevonden waaronder één bandvormige rand van een teil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bouwelsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981429 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.