waarneming

Groot Prijkels - Kattebeek

archeologisch element
ID
981433
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981433

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werden in totaal 93 sporen aangetroffen. Het betrof hoofdzakelijk perceelsgrachten uit de nieuwe en/of nieuwste tijd die grotendeels aan historische kaarten kunnen gelinkt worden. Verder zijn er verspreid enkele bomkraters en 2 obussen aangetroffen, die mogelijk dateerden uit de Tweede Wereldoorlog.
Door het ontbreken aan relevante sporen binnen deze delen van het projectgebied werd geen verder onderzoek geadviseerd.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Bomkuilen

Datering: WO II
Typologie: kuilen, wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om 6 vermoedelijke bomkraters, die wellicht uit de Tweede Wereldoorlog dateren, aangezien Deinze in mei 1940 het strijdtoneel was van hevige gevechten om de Leie. Deze sporen hadden een onregelmatig ronde vorm in het vlak met homogene bruine vulling en een gemiddelde diameter van 2m. Soms waren er fragmenten metaal bewaard in de vulling.
Er werden twee obussen gevonden, waarvan één in een bomkrater in de noordwestelijke hoek van het projectgebied.

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groot Prijkels - Kattebeek [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981433 (Geraadpleegd op )