waarneming

Monnikenveld

archeologisch element
ID
981435
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981435

Beschrijving

Vier van de vijf landschappelijke boringen vertoonden een Ap1 (58cm dik)-Ap2 (14 tot 27cm dik)-C-profiel waarbij de Ap2 bestond uit een verbruinde gehomogeniseerde laag. In 1 boring was een A/C-profiel zichtbaar waarbij de teelaarde zo'n 45cm dik was. Ter hoogte van de 5de boring was de bodem verstoord met puin. De bodem bestaat er uit matig nat zand (ZdF), matig nat lemig zand (SdF) en in uiterst ZO  hoek uit nat lemig zand (Sep). De 5 referentieprofielen die aangelegd werden tijdens het proefsleuvenonderzoek bevestigden de waarnemingen van het landschappelijk booronderzoek. Naast een aantal verstoringen van recente datum gerelateerd aan de voormalige bebouwing en aanplanting van een boomgaard, zijn geen relevante archeologische sporen of vondsten geregistreerd. 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 29-04-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Monnikenveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981435 (Geraadpleegd op 23-06-2021)