waarneming

Steneplein 10

archeologisch element
ID
981441
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981441

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat sporen aanwezig zijn vanaf de volle/late middeleeuwen (12de/14de eeuw) tot in de 20ste eeuw. Het sporenbestand is divers en bestaat uit grachten/greppels, bewoningssporen (muurresten, uitbraaksporen, …) en kuilen. Er is een duidelijke tweedeling op te merken waarbij enerzijds enkele oudere kuilen aangetroffen werden in het noordwesten van het terrein, waaronder twee met vol/laatmiddeleeuws vondstmateriaal. Eerder centraal aan de straatzijde situeert zich een sporencluster te linken aan de historische postmiddeleeuwse fase, meer bepaald funderingen en kuilen van de voormalige langgevelhoeve.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Gracht zonder datering

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Middeleeuwen?

Datering: middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, kuilen
Gebeurtenis:

Nieuwe/nieuwste tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: kuilen, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Volle/late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steneplein 10 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981441 (Geraadpleegd op )