waarneming

Anjelierenlaan

archeologisch element
ID
981443
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981443

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toonde aan dat er binnen het plangebied geen bodemhorizonten aanwezig zijn die indicatief zijn voor de mogelijke in situ bewaring van steentijd artefactensites. Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen slechts vier grondsporen aan het licht, waarvan twee greppels, een rooikuil en een natuurlijk spoor. De greppels en rooikuil lijken bovendien een geringe ouderdom te kennen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grondsporen Nieuwste Tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Anjelierenlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981443 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.