waarneming

Kleine Goedingenstraat

archeologisch element
ID
981445
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981445

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek zijn geen begraven bodems waargenomen. De tijdens het proefsleuvenonderzoek weinige aangetroffen sporen lijken op basis van hun opvulling niet ouder te zijn dan de (sub)recente periode.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Goedingenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981445 (Geraadpleegd op )