waarneming

Kerkhof

archeologisch element
ID
981447
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981447

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek zijn er geen goed bewaarde bodems of afgedekte loopvlakken aangetroffen. Hierdoor is de trefkans inzake in-situ bewaarde artefactensites zeer gering. Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen het projectgebied het archeologisch leesbare niveau nog bewaard is onder de ploeglaag. De aangetroffen sporen bestaan echter uit verstoringen en zijn archeologisch weinig relevant. Ze zijn te dateren in de 20ste tot 21ste eeuw.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981447 (Geraadpleegd op )