waarneming

Grote Baan 80

archeologisch element
ID
981463
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981463

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek is in het overgrote deel van de boringen een A-C bodemprofiel waargenomen. Daar lag het antropogene pakket rechtstreeks op de moederbodem. Gezien het bodemarchief over het volledige terrein afgetopt of vermengd is, is de kans op het aantreffen van in-situ bewaarde artefactensites zeer klein. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Baan 80 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981463 (Geraadpleegd op )