waarneming

Hoge Beekkant

archeologisch element
ID
981467
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981467

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7420
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden greppels, kuilen en een witloofoventje aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Greppels en kuilen

Datering: neolithicum, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuilen en de greppels lagen vooral in de zuidelijke helft van het terrein en worden gekenmerkt door donkere grijsbruine vulling met scherpe aflijning in het grondvlak. Ze dateren uit de nieuwe tijd. Kuil S2 bevatte een kleine, zwaar verbrande afslag uit silex. Het artefact dateert uit de neolithische periode of de metaaltijden.

Losse vondsten

Datering: nieuwe tijd, Romeinse tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, natuursteen, steengoed, stollingsgesteente
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 4 losse vondsten gedaan: een fragment steengoed, een wielgedraaid, reducerend gebakken wandfragment dat mogelijk uit de Romeinse periode dateert, een fragment van een wetsteen uit de postmiddeleeuwse periode in kwartsolfyllade en een fragment vesiculaire basalt (tefriet) zonder bewerkingssporen dat wellicht afkomstig is van een (hand)molensteen uit de Romeinse periode.

Witloofoventjes

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: ovens
Materiaal: glas, houtskool, pijpaarde, steenkool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden meerdere witloofoventjes aangetroffen, gekenmerkt door in situ verbrande leem en een houtskoolrijke vulling, Ze zijn langwerpig en hebben zeer variabele afgeronde vormen. Er werden ketelfragmentjes van kleipijpjes, die dateren uit de 18de of 19de eeuw aangetroffen. S6 bevatten ook kleurloos noppenglas dat uit dezelfde periode dateert. In de vulling van ovenstructuurtjes S8 en S12 werden in totaal 3 briquets steenkool ingezameld. Ze werden gemerkt met de letter N en C.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoge Beekkant [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981467 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.