waarneming

Henweg

archeologisch element
ID
981474
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981474

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de ophoging van het plangebied waarbij de teelaarde verwijderd wordt en nieuwe grond wordt aangevoerd, werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er zijn geen archeologische indicatoren vastgesteld. De bodemprofielen die aangelegd werden in de proefsleuven toonden aan dat de oostkant van het terrein verstoord was. Bij alle profielen was het duidelijk dat recente landbouwingrepen een verstorend effect hebben gehad op de bodem. Bij de meeste profielen bleek de ploeglaag ook rechtstreeks op de C-horizont te liggen. Bij enkele profielen bleek een klein restant van een Bt-horizont nog aanwezig te zijn. De bodem bleek nat (w-Seg en w-Peg) en was niet afgedekt met een plaggenbodem. Er zijn geen archeologische sporen waargenomen. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Henweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981474 (Geraadpleegd op )