waarneming

Brugse Baan

archeologisch element
ID
981530
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981530

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10134
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat een archeologische site aanwezig is binnen de grenzen van het plangebied, meer bepaald in het zuidoostelijke deel van het terrein. Het noorden, centrale en westelijke deel bleek, zoals ook vastgesteld bij het landschappelijk booronderzoek, grotendeels verstoord. De aangetroffen sporen kunnen op basis van het aangetroffen vondstmateriaal gedateerd worden in de late middeleeuwen. In het uiterste zuidoosten werd een waterkuil aangetroffen met in de omgeving grachten en greppels. Twee parallelle NZ-georiƫnteerde grachten bakenen bovendien mogelijk een oude landweg af, hoewel dit niet met zekerheid kan gesteld worden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, waterkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Mogelijke landweg

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brugse Baan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981530 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.