waarneming

Stationsstraat 83

archeologisch element
ID
981542
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981542

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 24 relevante archeologische sporen aangetroffen. Deze betreffen grachten, greppels, kuilen en paalkuilen. Maar liefst 16 van de 24 sporen liggen geconcentreerd. Deze vormen een gebouwplattegrond met vermoedelijk bijhorende kuilen en greppel. Het geheel kan voorzichtig gedateerd worden in de 14de tot 16de eeuw ofwel de late middeleeuwen tot de vroege post-middeleeuwen. Daarnaast werden verspreid over het terrein enkele grachten en greppels aangetroffen, waarvan één op basis van het aardewerk kan gedateerd worden in de late middeleeuwen en één op basis van cartografische bronnen als 19de eeuwse perceleringsgracht.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen gerelateerd aan gebouwplattegrond

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationsstraat 83 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981542 (Geraadpleegd op )