waarneming

Sacramentstraat

archeologisch element
ID
981545
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981545

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toonde aan dat er binnen het plangebied slechts zeer plaatselijk dunne restanten van een verbrokkelde B-horizont aanwezig zijn. 

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat een archeologische site aanwezig is binnen de grenzen van het plangebied, meer bepaald in het noordoostelijke deel van het terrein. In deze zone werden verschillende grachten, greppels, kuilen en paalkuilen aangesneden, waarvan het merendeel
vermoedelijk aan eenzelfde erf uit de (vroeg-)Romeinse periode kan worden toegeschreven. Enkele paalkuilen wijzen op de aanwezigheid van een mogelijk hoofd- en bijgebouw. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat enkele houtskoolrijke sporen tot een funeraire context behoren. Bijkomend doet de vondst van enkele scherven grijs gedraaid aardewerk vermoeden dat (enkele) gracht(en) en mogelijk ook andere grondsporen uit de middeleeuwen aanwezig zijn binnen de grenzen van het plangebied.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

(Vroeg-) Romeinse sporen

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sacramentstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981545 (Geraadpleegd op )