waarneming

Henri Lebbestraat 88

archeologisch element
ID
981559
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981559

Beschrijving

Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde 2 vuurstenen artefacten op. Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek werden geen bijkomende artefacten ingezameld. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er enkele kuilen en greppels aangesneden. Eén van de kuilen, op de grens van het onderzoeksgebied, kon in de ijzertijd of Romeinse periode geplaatst worden. De perceelgreppels zijn vermoedelijk eerder van recentere datum.


Auteurs :  Brion, Marc, Vranken, Jolien
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen van 3 greppels kwamen overeen met de 19de tot 21ste eeuwse perceelgrenzen en zijn te interpreteren als de restanten van deze perceelsafbakening.

Handgevormd aardewerk

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wandscherf handgevormd aardewerk.

Hondengraf

Typologie: dierengraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In een kuil werden enkele slecht bewaarde restanten van een hondenkaak en scapula aangetroffen. Dit spoor werd door de archeologen geïnterpreteerd als een hondengraf. Uit de informatie opgenomen in de nota is niet duidelijk of deze resten werden aangetroffen in anatomisch verband en in welke mate dit spoor werd onderzocht. Er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen.

Kuil

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Rechthoekige kuil met onregelmatige bodem. Het spoor werd op basis van een wandscherf van een handgevormd recipiënt gedateerd in de late ijzertijd tot en met de Romeinse periode.

Vuursteen

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het verkennend booronderzoek leverde 2 kleine vuursteenfragmenten op. Deze werden geïnterpreteerd als werktuigafval. Er werden geen andere steentijd indicatoren aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Henri Lebbestraat 88 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981559 (Geraadpleegd op )