waarneming

Steenovenstraat

archeologisch element
ID
981569
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981569

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek bleek dat in een groot deel van het plangebied verstoringen aanwezig waren die vermoedelijk te relateren zijn aan kleiwinning in de 19de eeuw voor een nabijgelegen steenbakkerij.
Toch was in het zuiden van het plangebied nog een steentijdartefactensite bewaard, namelijk een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum waarvan 140 fragmenten zijn ingezameld door middel van boringen. De vondsten bevonden zich deels in de bouwvoor en deels in de onderliggende gebroken podzol. De vindplaats was dus in zekere mate geroerd en verplaatst in verticale richting, maar lijkt in horizontale richting nog relatief intact te zijn geweest, rekening houdend met de hoge densiteit aan vondsten op een oppervlakte van slechts 15 m bij 6 m.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

19de-eeuwse kleiwinning

Datering: 19de eeuw
Typologie: kleiwinning, kuilen, steenbakkerijen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In een groot deel van het plangebied waren verstoringen en kuilen met gefragmenteerd bouwmateriaal (baksteen, dakpannen,…) aanwezig. Deze zijn vermoedelijk te relateren aan kleiwinning voor de steenbakkerij die op 19de-eeuwse kaarten nabij het plangebied is aangegeven.

Grondsporen van onbekende ouderdom

Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, ploegsporen
Gebeurtenis:

Mesolithische steentijdartefactensite

Datering: mesolithicum
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking, vondstenconcentraties, werktuigen
Context: cultuurlagen, podzols
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het zuiden van het plangebied is een concentratie lithisch materiaal uit het mesolithicum gevonden:
- 25 fragmenten vuursteen in de verkennende boringen
- 115 fragmenten vuursteen in de waarderende boringen
- twee verschillende soorten vuursteen: een donkergrijze fijnkorrelige variant en een lichtere grijze grofkorrelige variant
- kernfragment, klingfragment, chips en ander debitageafval
- deels in de A-horizont, deels in de onderliggende gebroken podzol


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenovenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981569 (Geraadpleegd op )