waarneming

Woestendorp

archeologisch element
ID
981570
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981570

Beschrijving

In de proefsleuven werden uitsluitend grondsporen uit de Nieuwste Tijd, en de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. Het gaat om kavelgreppels, een gedempte kasteelgracht, bomkraters en losse vondsten uit 1914. Grondsporen met een oudere datering en/of een archeologische en historische relevantie werden niet aangetroffen.


Auteurs :  HEMBYSE
Datum  :

Kavelgreppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

WO I

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

demping 18de-eeuwse gracht

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woestendorp [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981570 (Geraadpleegd op )