waarneming

Lummense Kiezel VII

archeologisch element
ID
981587
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981587

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verschillende kuilen, paalkuilen en greppels aangetroffen. In de sporen en het vlak werd handgevormd aardewerk gerecupereerd. Op basis van het aardewerk wordt een datering in de ijzertijd gesuggereerd.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Sporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: erven, greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Mogelijk vormen de paalkuilen een structuur.
Hoewel de greppels nog een onbepaalde datering hebben behoren een aantal greppels vermoedelijk tot een erfafbakening.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lummense Kiezel VII [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981587 (Geraadpleegd op )