waarneming

Kleirijt

archeologisch element
ID
981589
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981589

Beschrijving

Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek kwamen geen aanwijzingen voor een steentijdartefactensite aan het licht. Een daaropvolgend proefsleuvenonderzoek leverde wel archeologisch relevante sporen op, namelijk paalsporen, kuilen en greppels die vermoedelijk uit de volle en/of late middeleeuwen dateren. Er kwamen ook sporen en vondsten aan het licht die mogelijk uit de metaaltijden dateren.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Resultaten van het verkennend booronderzoek

Gebeurtenis:

Beschrijving:
geen vondsten die wijzen op de aanwezigheid van een steentijdartefactensite

Sporen metaaltijden en middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, metaaltijden, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleirijt [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981589 (Geraadpleegd op )