waarneming

Beukenhofstraat 71

archeologisch element
ID
981593
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981593

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek op een terrein van 13893m² n.a.v. de bouw van appartementsblokken. De bedrijfsgebouwen werden voorafgaandelijk gesloopt.

De profielen tonen aan dat het terrein in het verleden afgegraven en opgehoogd is, in die mate dat geen archeologisch relevante sporen aangetroffen zijn.  


Auteurs :  Lemay, Nancy
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beukenhofstraat 71 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981593 (Geraadpleegd op )