waarneming

Brakelsesteenweg

archeologisch element
ID
981601
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981601

Beschrijving

Het landschappelijk wijst op een matige bewaring van het bodemarchief. De bodem van het hele terrein wordt gekenmerkt door een A-C profiel. 

Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat in de te onderzoeken zone enkel archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Het betreft hoofdzakelijk enkele verspreid liggende kuilen. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brakelsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981601 (Geraadpleegd op )