waarneming

Gaston Oomslaan

archeologisch element
ID
981611
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981611

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts vier sporen, drie kuilen en een greppel, aangetroffen waarvan twee kuilen in de nieuwste tijd te dateren zijn. Vermoedelijk zijn dit sporen die te linken zijn aan de rondom liggende historische bewoning en kunnen ze algemeen aan achtererfactiviteiten gelinkt worden. De derde kuil bleek zelfs nog recenter van aard te zijn. Enkel de greppel is mogelijk ouder, maar kan tot geen enkele relevante context geclassificeerd worden. Op uitzondering van deze vier bodemsporen bleek het terrein archeologisch steriel te zijn. Er werden geen relevante archeologische vondsten aangetroffen.


Auteurs :  Terra Engineering & Consultancy
Datum  :

(Post) middeleeuws spoor

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

18de-19de eeuwse sporen

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gaston Oomslaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981611 (Geraadpleegd op )