waarneming

Geiteling

archeologisch element
ID
981632
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981632

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd geen enkele archeologisch relevante vondst, spoor en/of structuur aangetroffen uit eender welke (pre-)historische periode. De enige antropogene sporen die werden geregistreerd tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek betreffen allemaal recente verstoringen die in verband gebracht kunnen worden met de bouw en sloop van de voormalige bebouwing op de percelen binnen het plangebied.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geiteling [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981632 (Geraadpleegd op )