waarneming

Vrachtwagenparking

archeologisch element
ID
981634
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981634

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Daarbij is het terrein sterk onderhevig geweest aan erosieprocessen en/of antropogene activiteiten waarbij de oorspronkelijk bodem afgetopt werd. Dit is negatief voor de bewaring van archeologisch erfgoed.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrachtwagenparking [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981634 (Geraadpleegd op )