waarneming

Hogendaledreef

archeologisch element
ID
981635
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981635

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toont aan dat sprake is van A(p)-C-profielen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein vijf antropogene bodemsporen aangetroffen. Alle sporen kunnen geïnterpreteerd worden als afwaterings- en perceelgreppels met beperkte ouderdom. Ze komen overeen met de perceelsgrenzen die worden aangegeven op de 19de-eeuwse Atlas der Buurtwegen en Kaart van Popp. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Percelering

Datering: 19de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hogendaledreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981635 (Geraadpleegd op )