waarneming

Hogendaledreef

archeologisch element
ID
981635
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981635

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9067
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toont aan dat sprake is van A(p)-C-profielen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein vijf antropogene bodemsporen aangetroffen. Alle sporen kunnen geïnterpreteerd worden als afwaterings- en perceelgreppels met beperkte ouderdom. Ze komen overeen met de perceelsgrenzen die worden aangegeven op de 19de-eeuwse Atlas der Buurtwegen en Kaart van Popp. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Percelering

Datering: 19de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hogendaledreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981635 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.