waarneming

Frans Mombaersstraat

archeologisch element
ID
981637
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981637

Beschrijving

Ondanks de gekende archeologische waarden in de ruimere omgeving van het terrein en de gunstige landschappelijke ligging van het plangebied werd slechts één archeologisch relevant grondspoor geregistreerd tijdens het vooronderzoek. Het betreft een geïsoleerde paalkuil die wegens het ontbreken van vondstmateriaal niet met zekerheid gedateerd kon worden. Verder werden nog enkele kuilen van recente datum aangetroffen.
Gezien het vooronderzoek met uitzondering van één geïsoleerde paalkuil geen noemenswaardige archeologische grondsporen aan het licht bracht, wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd binnen het plangebied.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Frans Mombaersstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981637 (Geraadpleegd op )