waarneming

Moerbeke Ledestraat

archeologisch element
ID
981645
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981645

Beschrijving

Bij een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van een archoelogienota werden op een aantal percelen gelegen langs de Ledestraat te Moerbeke greppels aangetroffen die wellicht te koppelen zijn aan het ontginnen van veen of turf op deze terreinen in de 15de-16de eeuw. Mobiele archeologische vondsten werden in de greppels niet aangetroffen. De datering is gebaseerd op informatie uit de geschreven bronnen. Verder ligt het terrein ook ongeveer 1 meter lager dan een aanpalende weg die als ontginningsweg wordt geĆÆnterpreteerd.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Afwateringsgreppels

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, veenwinning
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moerbeke Ledestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981645 (Geraadpleegd op )