waarneming

Beveren Leurshoek

archeologisch element
ID
981647
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981647

Beschrijving

Bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven en proefputten werd te Beveren Leurshoek een nederzetting uit de middeleeuwen gedetecteerd. Het betreft een nederzetting met minstens 1 hoofdgebouw en enkele bijgebouwen. Het fragmentaire en weinig diagnostische karakter van de aangetroffen vondsten (natuursteen en aardewerk) laat enkel toe de nederzetting in de tijd te situeren in de periode 9de-13de eeuw. De stukjes natuursteen zijn vulkanisch van aard en zijn wellicht afkomstig van maalstenen. Behalve de paalkuilen die naar een houtbouw verwijzen zijn op het onderzochte terrein ook nog grachten en greppels aangesneden. De grachten lijken te interpreteren als onderdeel van het 'bolle-akkers-systeem'.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Middeleeuwse nederzetting

Datering: volle middeleeuwen, vroege middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beveren Leurshoek [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981647 (Geraadpleegd op )