waarneming

Siemenslaan 5

archeologisch element
ID
981660
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981660

Beschrijving

Uit de landschappelijke boringen is gebleken dat er ter hoogte van het projectgebied geen goed bewaarde bodems aanwezig waren. 

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden verschillende antropogene sporen aangetroffen. Het gaat om 2 concentraties van sporen. Een eerste concentratie leverde een aantal greppels en kuilen op. Bij de tweede concentratie werden een aantal (paal)kuilen in kaart gebracht, waarvan enkele vermoedelijk een onderlinge relatie vertonen. Er kon 1 vondst worden gerecupereerd uit een kuil. Het gaat om een fragment veldsteen of natuursteen. De aangetroffen vondst kan niet gedateerd worden, waardoor een datering of fasering op dit moment uitblijft.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

(Paal)kuilen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: steen
Gebeurtenis:

Grachten en greppels

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Siemenslaan 5 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981660 (Geraadpleegd op )