waarneming

Kaleshoekstraat

archeologisch element
ID
981664
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981664

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toont aan dat sprake is van ofwel A(p)-C-profielen ofwel van diepgaande verstoringen.  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen aan het licht. Een groot deel van de sleuven bleek verstoord, maar ook in de onverstoorde delen waren geen sporen aanwezig.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kaleshoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981664 (Geraadpleegd op )