waarneming

Schoolstraat

archeologisch element
ID
981668
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981668

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische sporen en geen archeologische vondsten op.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981668 (Geraadpleegd op )