waarneming

Nerviërsstraat 3

archeologisch element
ID
981673
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981673

Beschrijving

Het vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht een aantal kuilen en mogelijke paalsporen aan het licht. Gezien hun ligging in het zuiden van de vicus van Asse, kunnen de sporen aan de vicus gerelateerd worden. De verwachting naar midden-Romeinse archeologie werd ingevuld. De verwachte
laat-Romeinse ‘zwarte laag’ werd echter niet aangetroffen in de proefputten, sporen met een latere datering evenmin. In één kuil en één paalspoor werd vondstmateriaal aangetroffen uit de Romeinse tijd, vermoedelijk de midden-Romeinse tijd. De kuilen werden vermoedelijk primair of secundair gebruikt als afvalkuilen. De vondsten, namelijk aardewerk, wijzen in de eerste plaats op een afvalcontext. De sporen werden aangetroffen op een diepte van ca. 100 cmMV. De sporen zijn nog goed bewaard (tot ca. 75 cm-MV) en sluiten aan bij de sporen die tijdens het eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek werden gevonden. De functie van de sporen is in dit stadium nog niet te achterhalen. Voorts werd(en) ook (een) gedichte kelder(s) van een fabrieksgebouw van Caytan over een groot deel van de proefputten aan het licht gebracht. Er werd tijdens het huidige vooronderzoek een hoogteverschil bemerkt waarbij het archeologisch niveau onder de vloerplaat van de Spar ca. 40 cm hoger gelegen is dan in het zuidelijke reeds onderzochte deel van het plangebied.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Kelder van fabrieksgebouw

Datering: eerste helft 20ste eeuw
Typologie: kelders
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lucien Caytan, een handelaar uit Sint-Jans-Molenbeek, stichtte in 1906 zijn eigen hoedenmakerij. Vooral na de Eerste Wereldoorlog, toen vrijwel iedere man een hoed droeg, floreerde de fabriek. Lucien Caytan kocht aan de overkant van de steenweg een enorme boomgaard op waar hij de grootste villa bouwde die Asse ooit gekend heeft.

Pas in 1955 trok Lucien Caytan zich terug uit zijn bedrijf en liet hij de leiding over aan zijn zoon William. Maar de gouden tijden van de hoed en van de hoedenmakerij waren toen al voorbij. In 1965 sloot de fabriek de deuren. De gebouwen werden nadien nog verhuurd aan andere bedrijven. De gemeente Asse kocht het industriepand in 1985 op om er haar werkliedencentrale in onder te brengen. Maar de gebouwen waren sterk verouderd en vervallen. In 2020 werden de gebouwen verkocht en gesloopt.

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kuilen, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Thema: Romeinse vici
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nerviërsstraat 3 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981673 (Geraadpleegd op )