waarneming

Lubbeek Bollenberg 56

archeologisch element
ID
981683
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981683

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 9 sporen gedocumenteerd. Het gaat om enkele kuilen en sporen van depressies gevuld met colluvium. 

In het aanwezige colluvium werden enkele archeologische vondsten aangetroffen. Het betreft een mengeling van Romeinse vondsten (zowel bouwkeramiek als aardewerkscherven) en materiaal uit de late middeleeuwen en/of vroege nieuwe tijd.


Auteurs :  Archeoworks
Datum  :

Sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: depressies, kuilen
Context: colluviale processen
Gebeurtenis:

Vondsten in het colluvium

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten
Context: colluviale processen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lubbeek Bollenberg 56 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981683 (Geraadpleegd op )